زبان کنترل گلستان بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

زبان: کنترل گلستان بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار و احتمال مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید

نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند و در کودکی هم در معرض دود سیگار قرار گرفته باشند، با خطر بسیار بیشتری در زمینه مبتلا شدن به آرتریت (ورم مفصل

قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار و احتمال مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید

قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار و احتمال مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید

عبارات مهم : سیگار

نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند و در کودکی هم در معرض دود سیگار قرار گرفته باشند، با خطر بسیار بیشتری در زمینه مبتلا شدن به آرتریت (ورم مفصل) روبرو هستند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، ارتباط میان سیگار کشیدن و خطر مبتلا شدن به ‘آرتریت روماتوئید’ (RA) در تحقیقات مشخص شده است هست، ولی این مطالعه تازه جهت نخستین بار نشان می دهد که خطر مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید در سیگاری هایی که در دوران کودکی در معرض دود سیگار قرار داشتند، به اندازه قابل توجهی زیاد کردن می یابد.

قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار و احتمال مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis) یا روماتیسم مفصلی یک بیماری سیستمیک و مزمن هست. شیوع آن در دنیا حدود یک درصد است و معمولا در سنین میانسالی و در دهه های اول-سوم تا پنجم بروز می نماید و در زنان مرسوم تر است.

مطالعه تازه که در کنگره هر سال روماتولوژی اروپا در اسپانیا ارائه شد، ضمن تایید ارتباط میان سیگار کشیدن و خطر مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید، جهت نخستین بار نشان می دهد که خطر مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید در سیگاری هایی که در سال های اول دوران کودکی در معرض دود سیگار قرار گرفته باشند، به اندازه چشمگیری زیاد کردن دارد.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند و در کودکی هم در معرض دود سیگار قرار گرفته باشند، با خطر بسیار بیشتری در زمینه مبتلا شدن به آرتریت (ورم مفصل

‘رافائل سرور’ از دانشگاه بیمارستان های سوت پاریس در فرانسه گفت: مطالعه ما بر اهمیت دوری از حضور در هر گونه محیط دخانی در دوران کودکی به خاص در افرادی که سابقه خانوادگی آرتریت روماتوئید دارند، تاکید می کند.

به گفته محققان، آرتریت روماتوئید مرسوم ترین بیماری التهابی مزمن مفصلی است که حدود 0.5 تا یک درصد از عموم مردم را مبتلا می کند و باعث تخریب پیشرونده مفاصل، ناتوانی و کم کردن امید به زندگی می شود.

مطالعه دیگری نیز مشخص کرد که سیگار کشیدن با پیشرفت مضاعف آسیب ساختاری به ستون فقرات در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان (AS)، یک نوع آرتریت (ورم مفاصل) که ستون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهد، ارتباط دارد.

قرار گرفتن کودکان در معرض دود سیگار و احتمال مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید

محققان جهت آنالیز تاثیر سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار بر میزان خطر مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید، تعداد زیادی از داوطلبان زن را که در فاصله زمانی میان سال های 1925 و 1950 متولد شده است بودند، به ترتیب از سال 1990 مورد پیگیری قرار دادند.

نتیجه این بود که قرار گرفتن در معرض دود سیگار در دوران کودکی، ارتباط میان خطر مبتلا شدن به آرتریت روماتوئید و گرایش به سیگار کشیدن در بزرگسالی را زیاد کردن داد.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند و در کودکی هم در معرض دود سیگار قرار گرفته باشند، با خطر بسیار بیشتری در زمینه مبتلا شدن به آرتریت (ورم مفصل

واژه های کلیدی: سیگار | ارتباط | مطالعه | مبتلا شدن | دوران کودکی | آرتریت روماتوئید | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs